Reklamacje i zwroty

 REKLAMACJE
1.
1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zawierającego zamówiony towar Kupujący powinien, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia reklamacji. Jeżeli wada towaru ujawniła się później prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą sklepu.
4. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
1. a. Imię i nazwisko,
2. b. numer zamówienia,
3. c. opis wady towaru,
4. d. datę zakupu.
5. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
1. a. Imię i nazwisko,
2. b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
3. c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy .
6. Zastosowanie się do ust. 3 - 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: biuro@chlebio.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 666 883 485
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.